posrednictwo-nieruchomowsci_WHITE

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Usługi


 • Kupno
 • Sprzedaż
 • Zamiana
 • Wynajem
 • Najem
 • Dzierżawa
 • Użyczenie
 • Przyjmowanie ofert
 • Umowy pośrednictwa
 • Badanie stanu prawnego nieruchomości
 • Badanie stanu technicznego nieruchomości
 • Badanie rynku nieruchomości
 • Prezentacja nieruchomości
 • Zabezpieczenia prawne i finansowe transakcji
 • Pomoc w kredytowaniu zakupu nieruchomości
 • Raporty o nieruchomości przed dokonaniem transakcji zakupu zawierające informacje o nieruchomości z księgi wieczystej, ewidencji gruntów i budynków, MPZP – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Standard obsługi


 • Profesjonalna dokumentacja fotograficzna
 • Efektywny opis nieruchomości
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej w celu świadczenia usługi
 • Przejęcie obowiązków administracyjno–prawnych
 • Badanie stanu prawnego nieruchomości
 • Badanie stanu technicznego nieruchomości
 • Zamieszczenie oferty na portalach branżowych
 • Prezentacja oferty
 • Prezentacja nieruchomości zainteresowanym na zasadach ustalonych ze zleceniodawcą
 • Opiniowanie i konsultowanie treści umowy przedwstępnej
 • Przygotowanie stron transakcji do podpisania umowy przedwstępnej
 • Organizacja umowy sprzedaży w kancelarii notarialnej
 • Sporządzanie protokołu zdawczo – odbiorczego
 • Przekazanie nieruchomości

Wyszukaj ofertę