wycena-nieruchomosci_WHITE

Wycena nieruchomości

W ramach usług związanych z wyceną nieruchomości oferujemy Państwu kompleksowe i profesjonalne określenie wartości nieruchomości, takich jak nieruchomości gruntowe, zabudowane, lokalowe oraz nieruchomości komercyjne, biurowe, magazynowe i przemysłowe. Wycenie podlegają również ograniczone prawa rzeczowe oraz maszyny i urządzenia ściśle związane z nieruchomościami.
Oferujemy państwu również ekspertyzy i opracowania, które nie stanowią operatu szacunkowego. W skład tej oferty wchodzi min. doradztwo w zakresie rynku nieruchomości, efektywności inwestowania w nieruchomości, oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali, raporty dotyczące nieruchomości zawierające kompleksowe informacje na temat jej stanu prawnego i technicznego.

Przedmiot wyceny


Prawa własności i inne prawa do nieruchomości

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

 • działki budowlane
 • działki rolne
 • lasy
 • grunty pod wodami

Nieruchomości gruntowe zabudowane

 • domy mieszkalne
 • budynki gospodarcze

Nieruchomości lokalowe

 • lokale mieszkalne
 • lokale użytkowe

Nieruchomości komercyjne

 • biurowe,
 • handlowo - usługowe,
 • magazynowe,
 • przemysłowe,
 • hotelowe

Spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu

Inne ograniczone prawa rzeczowe

 • użytkowanie
 • dożywocie
 • służebność osobista
 • służebność gruntowa

Maszyny i urządzenia trwale związane z nieruchomością