wycena-nieruchomosci_WHITE

Wycena nieruchomości

W ramach usług związanych z wyceną nieruchomości oferujemy Państwu kompleksowe i profesjonalne określenie wartości nieruchomości, takich jak nieruchomości gruntowe, zabudowane, lokalowe oraz nieruchomości komercyjne, biurowe, magazynowe i przemysłowe. Wycenie podlegają również ograniczone prawa rzeczowe oraz maszyny i urządzenia ściśle związane z nieruchomościami.
Oferujemy państwu również ekspertyzy i opracowania, które nie stanowią operatu szacunkowego. W skład tej oferty wchodzi min. doradztwo w zakresie rynku nieruchomości, efektywności inwestowania w nieruchomości, oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali, raporty dotyczące nieruchomości zawierające kompleksowe informacje na temat jej stanu prawnego i technicznego.

Przedmiot wyceny


Prawa własności i inne prawa do nieruchomości

Nieruchomości gruntowe niezabudowane
 • działki budowlane
 • działki rolne
 • lasy
 • grunty pod wodami
Nieruchomości gruntowe zabudowane
 • domy mieszkalne
 • budynki gospodarcze
Nieruchomości lokalowe
 • lokale mieszkalne
 • lokale użytkowe
Nieruchomości komercyjne
 • biurowe,
 • handlowo - usługowe,
 • magazynowe,
 • przemysłowe,
 • hotelowe
Spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu
Inne ograniczone prawa rzeczowe
 • użytkowanie
 • dożywocie
 • służebność osobista
 • służebność gruntowa
Maszyny i urządzenia trwale związane z nieruchomością